Sunday, November 7, 2021

THE GO-GO BOYS: THE INSIDE STORY OF CANNON FILMS

THE GO-GO BOYS: THE INSIDE STORY OF CANNON FILMS Hille Medalie je manje glamurozni od dva dokumentarca o Cannonu. Za razliku od onog poznatijeg, ovaj se fokusira na same Menahema Golana i Yorama Globusa i na njihove ličnosti, a sve kroz prizmu onoga što je Cannon postigao tokom svog uspona i pada.


Njeni sagovornici su relevantni i jako dobro ilustruju milje u kom su Golan i Globus funkcionisali. Ovde neka anegdota, viceva, trivia ali zato imamo dva čoveka koji su delili isti san a onda se razišli jer je jedan od njih izgubio dodir sa realnošću a drugi je pokazao da je previše naivan da bi se u njoj snašao.


Arhiva kojom raspolaže film je dobra. Pored onoga što znamo vrlo je bogato prikazana izraelska faza Golana i Globusa i svaki period njihovog života i rada ispraćen je veoma atmosferično.


Naravno, posebnu emociju stvaraju njih dvojica dana i njihov način kako se bore sa prolaznošću koja se javlja čak i kod onih koji su proizveli neke kultne filmove. 


* * * / * * * *


No comments:

Post a Comment