Tuesday, November 30, 2021

ČAJ U PET

ČAJ U PET je televizijska drama Borislava Pekića koju je za RTB režirao Dimitrije Jovanović. Njena premisa je potentna ali jednodimenzionalna i svakako je nešto slično bilo još bolje izvedeno kod Mameta u GLENGARRY GLEN ROSS, ali sad to nije presudno.


Kao zanimljiva kamerna priča, ovo je sve sasvim na mestu. Smeštena u Veliku Britaniju, ova drama govori o starim ljudima koji idu u posete kućama koje su na prodaju, turističkim agencijama i sl. i ponašajući se kao kupci dobijaju toplinu i osećaj vitalnosti koje su imali kao mladi.


Ali šta kada naiđu na staricu koja sa istim motivima nudi svoju kuću na prodaju?


Iako je zaplet koncepcijski veoma izbrušen, nema spora da je na kraju krajeva ovo ipak televizijska drama “stanja” sa finom dozom dramske ironije.


No comments:

Post a Comment