Tuesday, November 30, 2021

FOSCADH

FOSCADH Seana Breatnatcha je irski kandidat za oskara van engleskog govornog područja, odnosno za strani film i kurizitet je da se svi dijalozi odvijaju na irskom jeziku, a ne na engleskom.


U izvesnom smislu, ovaj film bih najpre mogao porediti sa našim filmom MOJ JUTARNJI SMEH, ali to je izuzetno ostvarenje, dok je FOSCADH otišao previše u taj glumljeni debilitet prožet komedijom koja namerno nije smešna.


Film je simpatičan, unikatan zbog gaelica, i ima glavu i rep, ali ukupno uzev, mislim da bi - uprkos tehničkoj ispoliranosti - teško imao jaču sudbinu od pukog kurioziteta. 


* * / * * * *


No comments:

Post a Comment