Saturday, February 23, 2002

INTRO

Tema THE CRIPPLED CORNER zamišljena je da bude mesto okupljanja čitalaca, ljubitelja i profesionalaca vezanih za lik i delo Crippled Avengera. Postavljanje jednog ovako obimnog i razgranatog projekta na internet zahteva dugotrajan rad velikog broja ljudi, dobru koordinaciju i određeni redosled koraka. Sama početna postavka se otegla mnogo više od prvobitno predviđena tri meseca, ali urađeno je zaista mnogo na prikupljanju materijala i sada predstoji strpljivo razvrstavanje svega toga.

Nema drugog načina da se sajt koji treba da sadrži 20000 stranica tekstova, hiljade fotografija i desetine hiljada bibliografskih podataka postavi osim da se krene u postupno ispunjavanje, sloj po sloj, od kroki postavke do verovatno nikad dosegnutog konačnog oblika.

Nadam se da će vec do kraja ove godine, tema THE CRIPPLED CORNER za ljubitelje svih pojavnih oblika Crippled Avengera postati nezaobilazni kutak za prikupljanje infomacija, nabavku traženih naslova i Crippleovih blagoslova ili naprosto ćaskanje sa slicnomišljenicima.