Friday, November 5, 2021

LE MONDE APRES NOUS

LE MONDE APRES NOUS Loude Ben Salaha je priča o siromašnom mladom piscu i njegovoj devojci koja pokušava da bude glumica, te njihovom snalaženju kako da finansiraju svoj ne naročito boemski ali ipak umetnički ambiciozan život.


Film se sagledava iz piščeve vizure pa samim tim pratimo na koji način njegov život oblikuje njegovo stvaralaštvo i na kraju ima i presudni uticaj na njegovo prvo značajno literarno delo.


Film je jednostavan, ali je dobar i sve ono što nam je u njemu već dobro poznato i više puta viđeno uspeva da nam iznova plasira sa finim ubeđenjem.


Naravno, mogu zamisliti i gledaoce kojima je čaša poluprazna ali meni je ovom prilikom bila polupuna, eto. 


* * * / * * * *


No comments:

Post a Comment