Saturday, November 6, 2021

ТУРИСТ

ТУРИСТ Andreja Batova je jako dobro izveden celovečernji igrani narudžbenjak u kom se prikazuje i objašnjava angažman ruskih vojnih savetnika u Centralnoafričkoj Republici. Film je snimljen sa skromnim ali dobro utrošenim sredstvima, na autentičnim lokacijama, sa lokalnim življem i uprkos tome što je reč o jednom akcionom ratnom filmu koji ima sve, od ličnih rivaliteta, preko vojničke solidarnosti, sve do raznih vidova melodramskog ekscesa, odlazak u Afriku je pomogao ekipi da uhvati tu atmosferu.


Batov sve realizuje energično i efikasno. Akcija je solidna, gluma je funkcionalna i sugestivna. Nema ovde nekih bravura ali je sve tačno kako treba da bi nam pružilo puni B-ugođaj. 


Ovakve filmove vrlo često snimaju Amerikanci ali ih naravno bolje zamaskiraju. Sovjeti pak imaju takve filmove odavno, još od onog U PLANINAMA JUGOSLAVIJE koji je snimljen odmah po završetku borbenih dejstava u SFRJ. Ono u čemu je format od tada do danas evoluirao je to što su Rusi savladali američku dramaturgiju i uspeli da grade likove neposlušnih individualaca koji rešavaju stvar.


S druge strane, ovo nije VREME LEOPARDA, ono kad je Zdravko Velimirović išao u Mozambik da im izveze naš know how kako se snima film o NOBu. Ovo je ipak film o Rusima u akciji, namenjen Rusima.


* * * / * * * *


No comments:

Post a Comment