Friday, December 30, 2022

WHAT MAD PURSUIT?

WHAT MAD PURSUIT? po drami Noela Cowarda, i scenariju Stanleya Pricea je BBCjev televizijski film u kom Tony Smith postavlja priču o britanskom piscu koji na literarnoj turneji po Americi upoznaje ekipu raspojasanu i dekadentnu ekipu bogataša lišenih ukusa. 


Carroll Baker koja je bila u redovnoj postavi nekoliko filmova Gordona Douglasa igra glavnu domaćicu britanskog pisca. Drama je jednostavna, nema bogat zaplet ali nudi seriju situacija iz koje se da izvesti transformacija lika. 


U tom maltene čehovljevskom maniru samo sa dozom američkog skorojevićkog dendizma u pokušaju, i pravog Britanca koji se toga gnuša, nastaje ovaj uspešan TV rad.

No comments:

Post a Comment