Wednesday, December 28, 2022

WAR MACHINE

David Michod je adaptirao knjigu Michaela Hastingsa THE OPERATORS u film WAR MACHINE o unapred izgubljenom i uzaludnom američkom angažmanu u Avganistanu. Brad Pitt igra glavnu ulogu, blago karikiranog generala koji dolazi sa velikim ugledom i nastupa sa svojom prepoznatljivom energijom ali postepeno shvata da ovaj sukob prosto nadrasta sve ono što je on znao i umeo kad je reč o ratu.

Film je delom satira, delom crna komedija o pozadini ratnih dešavanja i štabnim procesima koji se odvijaju u njemu ali i komična studija karaktera. Nažalost, Michod ni u jednom od ovih aspekata nije uspešan. Nijedan ne uspeva da razradi niti da postigne stilski balans.

Film je pre svega lišen energije, a ni smisao za humor mu nije prejak. Brad Pitt pod teškom maskom, pre svega perikom takođe svemu daje jedan nepotreban predznak.

Šteta.

* * / * * * * 

No comments:

Post a Comment