Sunday, July 16, 2023

THE SNAKE WOMAN

THE SNAKE WOMAN Sidney J. Furieja iz 1961. godine je B-horor o misterioznim ujedima zmija u britanskoj varoši gde takvih stvorova ne bi trebalo da bude i razvija se teorija da je čudovište u stvari žena koja se zbog prokletstva pretvara u reptila.

Premisa je trashy, sam film je mahom u dijalozima i puno se mlati prazna slama o raznim sumnjama, pretpostavkama i saznanjima. Horora praktično nema. Niti bilo čega drugog vrednog pažnje.

No comments:

Post a Comment