Wednesday, July 26, 2023

PERFECT PIE

Barbara Willis Sweete režirala je film PERFECT PIE, melodramu o dve prijateljice koje je u ranoj mladosti razdvojila teška trauma i sada se ponovo sastaju, trideset godina kasnije i uprkos tome što je izbegavaju, ne mogu izbeći da je iznova prožive.

Sama trauma je takođe i predmet misterije za same gledaoce gde kako film odmiče u tri vremenska toka saznajemo i kako su se događaji odvijali.

Film je zanimljivo postavljen kao studija karaktera, formalno oslonjena na misteriju kao žanrovsku mustru, međutim Barbara Willis Sweete ne uspeva da izgradi pripovedački tonus pa na kraju sve ostaje dosta blago i prilagođeno poluodsutno televizijskom gledanju gde paradoksalno ovo ostvarenje može imati veoma dug život kao naslov namenjen ženskoj publici.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment