Friday, October 13, 2023

SCANNER COP

Producent Pierre David je napravio spin-off SCANNERSa, SCANNER COP - o policajcu koji je scanner i nerado prekida uzimanje lekova kada slučaj zahteva telepatske i telekinetičke moći. Naravno, to junaka dovodi u rizičnu situaciju da ga velika moć izopači i sl. i filmovi obrađuju njegove borbe sa drugim modifikovanim ljudima i zločincima i borbe sa samim sobom.

Pierre David nije Christian Duguay i uprkos tome što je SCANNER COP jedan kompetentno sastavljen B-film i što mi je sada u reprizi ostavio bolji utisak nego onomad na VHSu, kada je to bio savfemeni film i poredio se sa drugim filmovima tog vremena, a govorimo o 1994. u odnosu na koju je dosta arhaičan, njemu ipak nedostaje jedan sloj filmske uverljivosti da bi se kvalifikovao u sam vrh produžetaka Cronenbergovog klasika.

SCANNER COP bih u toj hijerarhiji postavio negde između Duguayevog drugog i trećeg dela po dometu, a to samo po sebi čini SCANNERS franšizu jednom od kontinuirano kvalitetnijih među onim koje su od theatrical filma skliznule u dominantno DTV sfere, čak i onda kad su nominalno išle u bioskope.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment