Friday, October 27, 2023

LA QUIETUD

LA QUIETUD se može ukratko opisati kao "francuski film Pabla Trapera". U njemu Pablo Trapero zbilja uzima lepršavost nekog francuskog porodičnog "trilera" kakav bi snimio Claude Chabrol i kombinuje ga sa svojim visceralnim stilom.

Rezultat je chabrolovski film koji nije pretenciozan i dosadan, a to je već uspeh, ali naravno uz niz inherentnih chabrolovskih karakteristika, neko će reći nedostataka.

Svakako među njima je osnovni chabrolovska lapidarnost koju je Trapero ubedljivo zarobio. U filmu ima puno toga dramatičnog, teškog i dramski izazovnog ali sve to je izvedeno sa tom chabrolovskom dekadencijom u kojoj ništa ne mora biti baš toliko preozbiljno, i zbog toga ispada perverzno.

U određenom smislu, LA QUIETUD ostavlja utisak jednog dosta svesnog omaža Chabrolu ali istovremeno to je i Traperov film jer se usput dotiče i političkih tema koje njega zanimaju, pre svega naravano vojne diktature, tranzicije u demokratiju i onoga što se do danas dešava sa elitama iz vremena represije, a koje nisu do kraja razmontirane.

Francuski element istaknut je i angažovanjem Berenice Bejo, koja jeste iz Argentine ali je prevashodno francuska glumica, a internacionalnu ambiciju podvlači i Edgar Ramirez. Ipak, ovo je argentinska priča, sa tim elementom da su junakinje živele i da jedna i dalje živi u Francuskoj, pa je taj produkciono-reputacijski element dobro uklopljen.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment