Saturday, December 7, 2019

PARATROOP COMMAND

PARATROOP COMMAND Williama Witneya je sedamdesetominutni B-film u produkciji Sama Z. Arkoffa koji prati jedinicu padobranaca na čak tri fronta, od Severne Afrike do Italije. Decenijama kasnije ovakav materijal će biti obrađivanim u ratnim epopejama kao THE BIG RED ONE Sama Fullera, ali eto Witney se nije ustezao ni da to sabije na duplo kraću minutažu. Nažalost, PARATROOP COMMAND ima format B-filma ali to ne prati u adekvatnoj meri na planu sadržaja. Ako imamo sve u vidu ima dosta ležeran tempo u kom želi i da razrađuje odnose među likovima ali i da donese akciju. I tu na kraju ipak ostaje nedorečen jer prosto ima formi u kojima kvalitet zavisi od kvantiteta.

U ovakvom trajanju Witney se drži "kolektivnog lika" ali među tim junacima ne uspeva da profiliše protagonizam i u ovom trajanju imamo samo nezaokružene skice likova. Taj problem ne uspeva da nadoknadi spektaklom. Uostalom, rekao bih da Arkoff nije ni imao kapaciteta ni ambicije za pravljenje spektakla.

* * / * * * *  

No comments:

Post a Comment