Monday, December 9, 2019

LITTLE JOE

LITTLE JOE Jessice Hausner je kronenbegovski SF kod nas premijerno prikazan u okviru FAF 2019. godine što je dosta zanimljiva odluka jer film praktično nema nekih radikalnijih zahvata u postupku, izuzev što autorka verovatno misli da je snimila nešto zaista posebno.

I LITTLE JOE uspeva da se donekle vozi na autorkinoj samuverenosti ali onda na kraju ipak ne može da izdrži suštinsku konvencionalnost i potrošenost svoje INVASION OF THE BODY SNATCHERS strukture, kao što ne može da izdrži ni idejnu dimenziju naroda koji postepeno potpada pod uticaj sedativa kao načina da se uspostavi uravnilovka.

Čak ni ideja biljke koja transformativno utiče na ljude radi svog opstanja nije naročito nova, koliko pre par godina je bila ofucana kada je se latio Shyamalan u HAPPENINGu.

No, kako rekoh rediteljka uspeva da nas sve ubaci u svoj đir i svoju pretenziju pa film bolje deluje nego što nudi na nivou supstance. Otud, treba ga notirati kada se bude pravio spisak snimljene kronenbergijane.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment