Friday, December 27, 2019

IMMORTAL

IMMORTAL Ksenije Ohapkine je zanimljiv dokumentarni film o životu u sibirskom industrijskom gradu i obzervira načine na koji državni ideološki aparat mobiliše mlade, devojčice kroz balet i folklor, dečake kroz vojno školovanje. Naravno, ovaj dokumentarni film je tendenciozan jer se fokusira samo na ovaj aspekt života i prikazuje dve dimenzije života - jedna je surov industrijski pejzaž i drugi je taj ideološki rad. Naravno da postoje i mnogi drugi aspekti koje ovaj film ne obuhvata ali zato dosta vešto svodi život na ova dva.

Film je međutim vizuelno jako efektan, estetizuje događaje koje beleži i bez spoljnih priopovedačkih intervencija uspeva da složi zanimljivu celinu sa unutrašnjom dinamikom.

Stoga, IMMORTAL je film koji vredi videti ali mu se ne može verovati.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment