Friday, March 9, 2018

SINK THE BISMARCK!

SINK THE BISMARCK! Lewisa Gilberta je priča o potapanju najboljeg broda nemačke mornarice u britnaskom pokušaju da uzvrate i osvete se za poraz koji ime je naneo ovaj brod u Atlantiku.

Churchill naređuje da se Bismarck potopi po svaku cenu, pa čak i ako to znači ostavljanje nekih konvoja bez odbrane. RAF i Royal Navy organizuju akciju i u tome uspevaju.

Gilber pokušava da prati ovu priču na više frontova, u štabu Admiraliteta koji organizuje borbu, a pomalo i na moru, prikazuući britanske posade ali i rukovodioce sa Bismarcka koje je želja da se dokažu skupo koštala.

Takva mešavina nekoliko tokova nažalost ne doprinosi dinamici već sugeriše nerazrađenost. SINK THE BISMARCK nije ni brainy priča o sjajnim stručnjacima iz štaba ali ni ratni spektakl sa sjajnim scenama borbe već ostaje negde između.

Kao ni jedno ni drugo SINK THE BISMARCK ne može da zadovolji ni ljubitelje ratnog filma ali ni one koje interesuju vojna taktika i samo potapanje nemačkog broda jer filmu nedostaje autentičnosti i precizne rekonstrukcije. 

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment