Sunday, March 18, 2018

A CRY FROM THE STREETS

A CRY FROM THE STREETS Lewisa Gilberta je adaptacija romana Elizabeth Coxhead o mladoj socijalnoj radnici koja se vezuje za decu o kojoj brine i to joj otežava da podnese njihove mahom teške sudbine. Vernon Harris je adaptirao scenario u jednu solidnu mešavinu tvrde socijalne melodrame i romantične komedije sa optimističnim ishodom uprkos vrlo mračnim deonicama, i Lewis Gilbert uspeva da očuva balans koji takva mešavina žanrova zahteva. Samo u nekoliko situacija, i to čak u formi dijegetičkih paradoksa, Gilbert neznatno iskoračuje iz ovkira onoga što bi takvu celinu držalo na okupu i na kraju A CRY FROM THE STREETS deluje kao vrlo solidan film kome ni zub vremena nije uspeo da ozbiljno naudi.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment