Friday, March 9, 2018

ALBERT R.N.

ALBERT R.N. je bio prvi ratni film Lewisa Gilberta i on je u svetu filmova o Drugom svetskom ratu ostvario značajnu i bogatu filmografiju. ALBERT R.N. je istinita priča o bekstvu koje uz pomoć lutke kojom lažiraju brojno stanje organizuju britanski mornarički oficiri u jednom nemačkom Stalagu.

Gilbert je uspeo dosta vibrantno da uhvati astmosferu logora ali je nažalost zarobljenike nastavio da tretira kao kolektivni lik sa vrlo slabom karakterizacijom. Junaci se vrlo malo razlikuju i premda među njima istinske drame, gledaocu je teško da se veže za pojedinačne likove.

Na kraju ALBERT R.N. postaje neobičan slučaj filma o bekstvu iz zarobljeništva jer se pretvara u epizodičnu priču, bez jasnog fokusa, kako na nivou likova, tako i na nivou zapleta.

Međutim, isto tako treba ceniti atmosferičnost filma ALBERT R.N. i nesumnjivo prevazilaženje pozorišnih korena teksta koji je izvorno pisan kao pozorišna drama. 

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment