Tuesday, March 6, 2018

7 ANOS

7 ANOS Rogera Guala je prvi španski naslov snimljen kao Netflix Original. Reč je o polemičkoj drami privoljenoj na film iako joj je najpre mesto na pozorišnoj sceni i ovaj film bismo mogli postaviti u jedan širi kontekst popularnosti autora kao što je Paolo Genovese koji je najrecentniji popularizator ovakvog postupka. Međutim, nema sumnje, oduvek je bilo reditelja koji su voleli da im pozorišne daske zaškripe na filmu, čak i u vreme kad nije bilo zvula da zabeleži škripu kao u periodu film d’arta.

Gualov film ima sličnu premisu kao Rubenov RETURN TO PARADISE ali je naravno bitno slabije realizuje i svodi se na dijalog gripe ljudi o tome ko bi od njih trebalo da popije sedam godina robije za neki privredni kriminal koji su zajedno radili. I mane-više nema šta mnogo da se doda na ovaj opis.

Ko voli ovakav pristup filmu, da ne kažem anti-filmu i ko nalazi uvide ovih pisaca intrigantnim, svakako može da uživa u ovom delu. Ja nisam jedan od tih. 

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment