Saturday, March 24, 2018

ES IST NICHT LEICHT EIN GOTT ZU SEIN

ES IS NICHT LEICHT EIN GOTT ZU SEIN je adaptacija Strugackih na čijoj špici su kao scenaristi potpisani reditelj Peter Fleischmann i čuveni francuski scenarista Jean-Claude Carriere u određenom pogledu može da se smatra i kao prva, nezvanična ekranizacija Mezieresovog i Christinovog stripa VALERIAN. Naime, ponegde literatura navodi Christina kao saradnika na scenariju, ali ono što je nesumnjivo jeste da je Mezieres bio angažovan kao dizajner i da je uticao na izgled ovog filma nastavlog u svojetsko-nemačko-francuskoj koprodukciji.

Strugacki su roman napisali i objavili 1964. dočim je strip VALERIAN ET LAURELINE krenuo 1967. no ostaje pitanje kada je prevod Strugackih postao dostupan na francuskom. Christin i Mezieres u svakom slučaju nisu Strugackim mogli biti inspiracija. No, u ovoj ekranizaciji, možemo prepoznati strukturu uobičajenih epizoda VALERIANa, recimo LES MAUVAIS REVES koji govori o putovanju agenta Valeriana u 11. vek gde treba da pronađe odbeglog stručnjaka za rekreativne snove. Dakle, i ovde imamo svemirtskog putnika koji sa Zemlje budućnosti dolazi na planetu gde ljudi žive kao u ranom Srednjem veku i dobija zadatak da beleži istoriju bez intervencija u njoj. Međutim, suočen sa nepravdama i sukobima svojstvenom tom stupnju razvoja, svemirski putnik se uključuje u trvenja potlačenog naroda.

Dizajn junaka je vrlo stripovski, odmah se po izgledu prepoznaje ko je kakav i koja mu je uloga u priči. isto važi i za interpretaciju srednjevekovnih kostima - oni su samo polazište da bi se napravilo nešto cool i sexy.

Međutim, sam film nije naročito cool i sexy. U pojedinim segmentima, fizička produkcija u pogledu lokacija pre svega, jeste impresivna i jasna je ozbiljnost produkcije, ali borbe su slabo realizovane, a ima ih i tempo je mogao biti jači. Kada se tome doda relativno jednostavna priča koja povremeno zbog određenih narativnih propusta postaje nejasna, onda je ovo mogao biti zanimliv spoj SFa i meidevalističkog fantasyja sa evropskim šmekom ali je ta prilika na kraju propuštena.

Roman Strugackih je iznova ekranizovan 2013. godine jer ovaj film očigledno nije prepoznat kao definitivna ekranizacija.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment