Tuesday, January 16, 2024

TYREL

TYREL Sebastiana Silve je komedija o mladom afroamerikancu koji sa društvom belaca odlazi u provod u vikendici jednog od njih. Vikend će biti ispunjen raznim nelagodama kako se bude javljao sve veći kulturalni jaz između belaca i njega ali i kako se bude pojavljivao niz stvari koje su potencijalni trigger a čega su junaci svesni.

Nisam do kraja uspeo da shvatim čime se Sebastian Silva u ovom filmu primarno bavi, ali to je možda sad zaista barijera proistekla iz toga što ja kao neko ko živi u etnički relativno homogenom društvu ne mogu da razumem tu vrstu problematike, pošto do nas dolazi mahom ili kao persiflaža ili kao informacija o društvenim kretanjima.

Ipak, ono što je činjenica jeste da Silva na kraju dovodi do utiska da su rasne tenzije toliko visoke da je suživot nemoguć ni ako se perpetuiraju rasni stereotipi ni ako se nastavi sa Woke terorom i da jedino suštinski međuljudski odnos prevladava.

Film je okupio solidnu glumačku ekipu u kojoj uljeza igra Jason Mitchell a belce između ostalih Christopher Abbott, Caleb Landry Jones i Philip Ettinger. Ipak, sniman je u verite maniru sa pomalo mumble corea u mirnim scenama, što sve nije pomoglo mom utisku.

Sve ove tenzije na stranu, TYREL na sreću ili nesreću, nikada ne preraste u GET OUT ni ideološki, ni žanrovsi ni po uspehu. Fanovi GET OUTa mu to neće oprostiti.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment