Tuesday, February 21, 2023

1976

Manuela Martelli snimila je film 1976, priču o čileanskoj gospođi za vreme Pinocchetove stahovlade koju sveštenik zamoli da skloni jednog ranjenog momka i to joj otvara potpuno nove životne horizonte. Pre svega, izlazi iz svog učmalog malograđanskog života, radi nešto opasno, sumnjivo i shvata obim režimske represije ali i autorepresije među ljudima.

Nažalost, film je pretenciozan u postupku i tanak u priči i ne nudi baš ništa naročito zanimljivo.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment