Monday, October 22, 2018

POSLEDICE

POSLEDICE Darka Štantea važe za film godine u Sloveniji. Nisam previše upoznat sa ostatkom ponude ali ovo je dosta rutinski coming out film o mladom delinkventu koji u domu za maloletnike upoznaje dominantnog alfa momka u kog se zaljubljuje ali ga taj odnos vodi sve dublje u kriminal i bol.

Štante nije Genet, nema tog fatalizma a ni prljavštine u ovoj priči koja je zapravo vrlo zanimljiva po miljeu u kom se dešava ali je strašno čedna pa u mnogim aspektima, kako psihologije, tako i dramaturgije simplifikovana i naivna.

Audiard je ovakve batice odavno obradio na bitno kompleksniji način a kako POSLEDICE nisu queer film kome je samo to svrha već ipak jedan art house glavnog toka, onda je razumno bilo očekivati da će biti nešto složeniji.

Štante radi ovaj film u maniru ovog novog inscenacijski jednotavnog art housea, malo tu ima kamere sa ramena, malo fiksiranih kadrova u kojima junaci imaju neke mizanscene i ostvaruju telesno prisustvo u kadru. Sve je to manje-više rutinski, već viđeno i potrošeno unutar trenda.

Ali film je pristojan. Nisam siguran koliko je gay tematika iskorak za Sloveniju, imali su oni dosta avangardnih dela u tom domenu i ranije, ali očigledno POSLEDICE su sa nametnule kao važan film ove godine za njih.

Uz mnoge nedostatke, POSLEDICE su nesporno kompaktan film i ne može im se osporiti da imaju jasan fokus. To su neke stvari koje definitivno nedostaju regionalnom radu a ovaj ih ima. 

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment