Saturday, October 13, 2018

LES FILLES DU SOLEIL

Eva Husson imala je u Kanu film LES FILLES DU SOLEIL, priču o kurdistanskim ženama, levičarkama, mahom žrtvama kampova ISISa koje su napravile svoju jedinicu i vode borbe u Siriji.

Nažalost, Eva Husson ne zna šta tačno da napravi o njima pa onda pravi jedan poluproizvod. To je delom ratni film o dejstvima u kojima učestvuju te žene a delom flešbek, najlepše i najranjivije među njima na mučne doživljaje i strašno maltretiranje koje je pretrpela u rukama Islamske države.

Tako ovaj film nikako ne počinje u punoj snazi jer ne može da se opredeli šta mu je osnovna narativna linija. Da li aktuelne borbe ili sećanje na mučenje, a obema linijama posvećuje jednaku pažnju, od kojih je jedna flešbek, dakle ishod nam je mahom poznat i neke dramske napetosti u tom delu praktično ni nema.

Odabir protagonistkinje čija će se priča čuti je logičan da je ovo holivudski film. Naravno da će najlepša i najnežnija među njima biti damsel in distress i protagonistkinja, ali iz vizure nekakvog feminizma na koji Eva Husson u jednom momentu počinje da igra, taj izbor deluje maltene seksistički.

Tema ovog filma je jaka i gotovo je nemoguće snimiti slab film o tome ali Eva Husson je uspela, i kao da se uporno trudila da u svemu što radi nekako pogreši. Sve bežeći od Holivuda snimila je film koji je najbolji u onim deonicama koje su “amerikanizovane”. 

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment