Wednesday, October 31, 2018

LIVING THE LIGHT

LIVING THE LIGHT Claire Pijman je dokumentarac o Robby Mulleru, jednom od najznačajnijih direktora fotografije u istoriji kinematografije. Pamtimo ga po saradnjima sa Wendersom u kojima je praktično definisao ono što nazivamo izgledom evropskog art house filma sedamdesetih, a sarađivao je sa čitavom plejadom značajnih reditelja mahom iz domena art housea i indie filma. Pored Wendersa, o Mulleru govore i njegovi najbliži saradnici iz sektora rasvete gotovo ravnompravno sa Jim Jarmuschem i ostalim rediteljima.

Mullera je zanimala svetlost i reflektovanje na površinama. Više je voleo atmosfersko svetlo, nego rasvetu, i ovaj film jednim delom pokušava da “rasvetli” ono što su poetičke karakteristike njegovog načina rada. S druge strane, Claire Pijman kombinuje old school informativni dokumentarac sa nu school polazištem gre koristi Mullerovu ličnu arhivu razni video snimaka, fotografija, kojima ilustruje njegov nomadski način života, porodične odnose itd.

LIVING THE LIGHT je efektan i dovoljno informativan da oda adekvatnu počast Mullerovom doprinosu istoriji filma a da istovremeno ponudi i nešto lapidarniju intimističku sliku njegovog života i rada. Dakle, ovo nije film koji pretenduje na bilo koji vid “definicije”, o Mulleru se pored ovoga može još snimati, ali teško da će budući autori moći da imaju ovakav ekskluzivan pristup njegovoj arhivi.

U jednoj sceni, Muller snima kamkorderom video poruku majci u Holandiji tokom snimanja filma u Njujorku. Priča joj kako radi sa rediteljem koji je nesiguran, i na studio film je došao da malog nezavisnog filma. Po tehnologiji i biografskim detaljima, rekao bih da se radi o Johnu McNaughtonu u vreme rada na odličnom filmu MAD DOG AND GLORY. 

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment