Saturday, May 10, 2014

THE LIFE AND TIMES OF JUDGE ROY BEAN

Reprizirao sam THE LIFE AND TIMES OF JUDGE ROY BEAN Johna Hustona. John Milius je klevetao ovaj film tvrdeći da je Huston bio nezainteresovan dok ga je režirao, i da je znatno izmenio njegov scenario. Međutim, ako je išta u vezi sa ovim film upadljivo jeste to da je film izuzetno zanimljivo režiran, sa snažnim rediteljskim rukopisom, sa vrhunskim radom sa glumcima i raznim načinima na koje se prevazilazi epizodičnost scenarija.

Hustonov film, za početak ima vrlo malo veze sa izvornom figurom sudeije Roya Beana, jedna od najpitoresknijih ličnosti Starog Zapada. Sam Roy Bean je definitivno bio manje bizaran u mnogim aspektima, ali to ne znači da je čak i Huston u saradnji sa Milusom uspeo da znatno nadmaši njegovu bizarnost u drugim.

Ovaj revizionistički vestern formalno gledano pokušava da bude svojevrsni "osamostaljeni" spin-off modernizovane duhovite estetike koju je Paul Newman overio kod George Roy Hilla kao Butch Cassidy. Dakle, uzima istinitu priču i od nje gradi mit, a donosi čak i romantilčnu scenu porodične idile sa šlagerom u pozadini. Ipak, Huston je zainteresovan za jedan grandiozan, ludački, mit koji želi da prodre do samih korena američkog društva.

ROY BEAN pokazuje korene državolikih tvorevina u SAD, prikazujući oportuniste koji su instinktivno osetili da je potrebno uspostaviti kakav-takav red, a potom osuđuje one koji su iz poslovnih interesa nešto kasnije odlučili da taj "red" na neki način instrumentalizuju. Otud, iza zabavnog i duhovitog vesterna, sa nizom nadrealnih pasaža, JUDGE ROY BEAN kasnije postaje elegija o smrti Starog Zapada, odnosno o posrnuću "Stare Amerike" i nastupanju nove.

Ako imamo u vidu obim Hustonovih ambicija, ROY BEAN odlično funkcioniše i ne tone pod ogromnim ambicijama. Paul Newman igra centralnu, naslovnu, ulogu i on je kičma ovog filma. Pored njega, veće uloge imaju Victoria Principal, Roddy MacDowall i Ned Beatty. Pored njih ostale zvezde svedene su na epizode i cameo pojavljivanja ali su jako dobro integrisane u pripovedačku celinu.

Iza ironije, naizmeničnog istorijskog rekonstruisanja i parodiranja vestern miljea, Huston uspeva da stvori emociju, a Newman kao noseći stub filma uspeva da bude podjednako ubedljiv kao naslovni junak u rasponu od nekoliko decenija. THE LIFE AND TIMES OF JUDGE ROY BEAN je film koji nije do kraja prihvaćen u vreme premijere. Ipak, u međuvremenu je uspeo da potvrdi validnost svoje poetike i trajnost svog ideološkog angažmana.

* * * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment