Wednesday, January 7, 2015

WILL SUCCESS SPOIL ROCK HUNTER?

Pogledao sam WILL SUCCESS SPOIL ROCK HUNTER? Franka Tashlina, film koji se smatra najznačajnijim ostvarenjem u karijeri ovog vrlo interesantnog reditelja. Tashlin je naime stekao status auteura u Cahiers du cinema, ali u Holivudu nije uspeo da se nametne kao išta više od pouzdanog profesionalca, osobenog stila. Doduše, ono što ga razlikuje od većine drugih auteura koji su dobili taj status u Cahiersu jeste da se kroz celu karijeru izražavao u samo jednom žanru. Ostali su svoje autorstvo gradili kroz prenošenje određenih stilskih, tematskih ili idejnih osobina u razne forme i žanrove.

Međutim, Tashlinov opus ima niz vrlo unikatnih obeležja. On je počeo kao autor animiranih filmova za Warner Bros, i bio je jedan od autora Porky Piga. Neki kritičari kažu da je već u animiranim filmovima koristio kadriranje slično igranom filmu, što je krajnje relativno jer nije isključivo Tashlinov pečat. Međutim, s druge strane, Tashlinove gegove i visok tempo baziran u nabacivanju gega na geg zaista možemo prepoznati kao nasleđe animiranog filma. Isto važi i za glumu. Njegovi glumci su birani podjednako i po glumačkim kvalitetima i po fizičkoj ekspresiji, radio je sa Jerry Lewisom čija je fizička eksplozivnost zahtevala reditelja koji može da je sustigne, a i kasnije je imao sklonost da bira glumce sa izrazitim fizičkim karakteristikama kao što je bila Jayne Mansfield recimo. U pojedinim slučajevima se može reći da su izgled i naglašena ekspresija mnogo bitniji Tashlinu pri izboru glumaca od tipičnih američkih glumačkih kvaliteta kao što je underplay. U tom smislu, Cary Grant i slični glumci kao da nisu dolazili u obzir za Tashlinove podele.

Glavnu ulogu u filmu WILL SUCCESS SPOIL ROCK HUNTER? igra Tony Randall, ni najbolji ni najgori komičar svog doba, srednjak koga Tashlin koristi upravo zbog sklonosti ka fizičkoj komediji. Sasvim je sigurno da su glumci koje je birao, s jedne strane bili značajan deo njegove poetike, ali sa druge su umnogome određivali recepciju njegovih filmova pa otud Tony Randall svakako nije bio faca na osnovu koje bi se neko vratio i iznova tumačio WILL SUCCESS SPOIL ROCK HUNTER?

S druge strane, u određenom smislu, konvencionalnije glumljeni Tashlinovi filmovi, odnosno filmovi koji se u glumačkom pogledu više približavaju holivudskom standardu, iako odstupaju od njegovog kanona, danas u mnogočemu deluju bolje nego ovi “kanonski” jer lakše uspevaju da stvore simpatiju kod gledalaca.

Ovo je malo duža preambula za ulazak u priču o filmu WILL SUCCESS SPOIL ROCK HUNTER? Naime, ovo je satirična komedija visokog tempa, u kojoj Tashlin na razne načine “probija četvrti zid”, koja vrca od raznoraznih očiglednih revolucionarnih detalja. Od elemenata slapsticka kakav će kasnije mnogo pre gajiti Tati nego bilo koji drugi holivudski reditelj, do vrlo otvorenog demistifikovanja javnosti, štampanih medija, Holivuda, televizije, kulta javnih ličnosti itd. Neo-mitska matrica koja postoji u korenu ove priče jeste potraga glavnog junaka za uspehom i rizici na koje nailazi, i razni uticaji koji ga čine lošijim čovekom, a Randallova gluma uspeva da dobro isprati tu transformaciju, i u tom pogledu ako imamo vidu obim raznih stilskih rešenja, intrevencija, gegova, referenci itd. WILL SUCCESS SPOIL ROCK HUNTER? iznenađujuće dobro funkcioniše kao celina i priča o jednom čoveku.

U ovom konkretnom filmu kroz slapstick, parodiju, zadirkivanje i ismevanje, Tashlin zbilja uspeva da ispriča priču i da poentira, pa bih rekao da je ovaj naslov baš zato i doživljen kao najznačajniji u njegovom opusu. U ostalim filmovima nije uspevao da ostvari takvu celovitost priče i idejnog sloja, a ako imamo u vidu formu kojom se služio, to je priličan uspeh.

Ono što stvara određenu distancu između savremene publike i ovog filma jeste upravo gluma. Naime, nijedan od junaka ne uspeva da iskomunicira sa gledaocem u punoj meri i Randall naprosto nije taj glumac koji može da iznese karakter sa kojim će se publika identifikovati. Ipak, Tashlinu je kompliment činjenica da je ovo film koji je vrlo dinamično gledalačko iskustvo iako zapravo ne uspeva da se u potpunosti “poveže” sa gledaocem.

Dinamičnost rediteljskog rukopisa i razaznatljiva prevratnička poetika jasno definišu WILL SUCCESS SPOIL ROCK HUNTER? kao klasik. Ipak, u odnosu na ukupan Tashlinov opus, ovaj rad koji objedinjuje sve kvalitete na jednom mestu i verovatno stoji kao najslojevitija celina ipak ne stoji kao vrhunac njegovog rada u mnogim drugim segmentima. Na nivou pojedinačnih scena ili uloga, Tashlin u drugim ostvarenjima ima još jače domete. 

 * * * / * * * *

No comments:

Post a Comment