Wednesday, January 30, 2019

SAUVAGE

SAUVAGE Camille Vidal-Naqueta je prošlogodišnji naslednik MIDNIGHT COWBOYa, prikazan u Kanu, a potom i u ostatku festivalske mreže. Reč je o novom glumačkom poduhvatu Felixa Maritauda koji se nametnuo kao ključni glumac francuskog  queer filma sa naslovima poput 120 BPM i JONAS.

Ipak, SAUVAGE je njegov MIDNIGHT COWBOY, film u čijem je fokusu i to kao mladi hustler sa pariskih ulica koji prolazi tavori na margini prestoničkog tržišta seksa gde je teško odrediti ko je veća žrtva, klijenti ili radnici.

SAUVAGE u pogledu prikaza seksa nije za gledaoce koji su nespremni na izazove, i ne štedi ni glumce ni publiku, međutim ta telesnost nije eksploatativna već naprotiv pokazuje fizičku raskalašnost koja nikako da se konvertuje u smislen odnos, ne samo emotivno već ni erotski. Scene seksa su istovremeno brutalne, pune međusobne nepoverljivosti, lažne afektacije, trapavosti, prikazuje svet u kome je fizički ful kontakt svakodnevica ali se nikakva konekcija zapravo ne uspostavlja.

Camille Vidal-Naquet uspeva da estetizuje dešavanja ali da ostane nenametljiv, no film je mizanscenski i u pogledu kadriranja dobrodošao konzervativan.

Među hustlerima ima i Srba. Ako SAUVAGE seća na MIDNIGHT COWBOY, onda ti junaci podsećaju na Stevicu Markovića i celu tu generaciju kultnih hustlera.

U svakom slučaju, SAUVAGE nije za svakoga, ali ko može u njemu će uživati, što je uostalom baš u duhu filma.

* * * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment