Friday, January 11, 2019

IZMEĐU DANA I NOĆI

IZMEĐU DANA I NOĆI je triptih priča o očevima i sinovima koji je režirao crnogorski debitant Andro Martinović. Prva priča se dešava u periodu neposredno posle Drugog svetskog rata, druga u vreme pada Berlinskog zida i treća u periodu posle ratova za jugoslovensko nasleđe. Sve tri priče su "školski" postavljene, nisu bitno složenije od nekog vrlo ambicioznog kratkog filma, a povezane su kroz poneki detalj, dosta diskretno ali vidljivo pažljivijem gledaocu.

I po ambijentu i po lokaciji najzanimljivija je druga priča u kojoj Tihonmir Stanić igra oca koji čeka na pomereni let za Berlin. Tu je lokacija starog aerodroma, sa malo sredstava ali efektno rekonstruisana i iskorišćena, pa se ova enterijerna priča ispostavlja kao najfilmičnija na kraju. Tome doprinosi i glumački tour de force Tihomira Stanića koji impresionira svojom tehnikom.

Prva i treća priča su date sa više dobro iskorišćenih eksterijera, ali i sa konvencionalnijim ishodom.

IZMEĐU DANA I NOĆI je triptih u kome nažalost, uprkos tematskoj vezanosti, svaka priča ipak vapi za time da bude izdvojeni kratki film, i u tom pogledu, imao bi više smisla kao omnibus tri reditelja, nego kao celovečernje tropričje jednog. No, Andro Martinović pokazuje dosta dobru rediteljsku kontrolu nad materijalom i ukupno uzev dobro ekonomiše svojom ambicijom i mogućnostima.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment