Saturday, August 1, 2015

DARK PLACES

Pogledao sam DARK PLACES Gillesa Paquet-Brennera, ekranizaciju romana Gillian Flynn koju je Charlize Theron kao producent dovela do realizacije. Kako nisam fan flma GONE GIRL, nije mi teško da kažem da je DARK PLACES bolji film, pa i zanimljivija priča. Nisam čitao romane Gillian Flynn ali mislim da se prepoznaju neke od opsesivnih tema, jedna od njih je recepcija zločina u društvu, njegov odjek u medijima i među građanima i razni vidovi eksploatacije zločina radi lične koristi. U tom pogledu, DARK PLACES je vrlo konzistentan i bavi se temom manipulacije zločinom i njegovom eksploatacijom na raznim nivoima.

Charlize Theron igra inicijalnog eksploatatora, ženu koja je dete preživela masakr svoje porodice i od tada živi od milostinje koju joj šalju ožalošćeni posmatrači odnosno od honorara koje joj isplaćuju murder geekovi iz raznih fan klubova. Kada se jedan od fan klubova pojavi sa ozbiljnom finansijskom ponudom da iznova otvori slučaj, ona po prvi put životu počinje ozbiljno da istražuje ono što je preživela i shvata da se zločin nije odigrao onako kako je ona mislila.

Film se odvija na dva koloseka, u današnjici kada žena istražuje korene svoje traume ali i egzistencije i u prošlosti kada se zločin desio. Iako je Paquet-Brennerova režija vrlo konvencionalna i “suva”, referenca koja se svakako javlja jeste TRUE DETECTIVE, naročito zbog motiva serijskih ubica, satanizma i ubistava kao inicijacijskih rituala.

Charlize Theron je odlična u glavnoj ulozi, i na neki način DARK PLACES se može posmatrati kao film-blizanac Reitmanovog YOUNG ADULT gde takođe imamo osobu koja je vrhunac svoje socijalne atraktvnosti postigla u prošlosti i sada se bori da to nekako očuva, ali je i ostatak glumačke ekipe sjajan, tu su i Nicholas Hoult i Chrtistina Hendricks i Chloe Grace Moretz i još nekoliko odličnih faca,

Paquet-Brennerov film je atmosferičan, akademski, nema puno žara u režiji, i na pripovedačkom planu funkcioniše sasvim korektno iako je vođenje priče na dva koloseka vrlo često naporno ako nije jako vešto realizovano. Po veštini, Paquet-Brenner nema čega da se stidi kad je reč o ovoj strukturi. Objašnjenje za ostanak ovog filma na nivou indie/ VOD statusa u Americi verovatno jeste u tome što nije senzacionalistički i što junaci nisu onoliko aktivni kao što je publika navikla. Iako je jasno da glavni lik igra Charlize Theron, DARK PLACES nudi dosta ambivalentnosti u odnosu na to o kome i čemu je film i očigledno da američki bioskop to teško podnosi osim kad se ne radi o teškom Oscar-baitu.

Paquet-Brenner nije prvo ime koje bi mi palo na pamet za režiju ovakve priče, ali svoj posao je uradio je vrlo korektno, dočim se domaćica ovog šoa, Charlize Theron, potrudila da sve digne na još viši nivo. 

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment