Saturday, August 22, 2015

A GOOD OLD FASHIONED ORGY

Pogledao sam A GOOD OLD FASHIONED ORGY Alexa Gregoryja i Petera Huycka, neobičan derivat indie i repertoarske gross out komedije. Ovo je film kome bi koristilo malo više mejnstrim ispoliranosti naročito u nekim fundamentalnim dramaturškim stvarima kao što je recimo transformacija likova koje nažalost u ovom filmu skoro pa nema a i ono što ima je usiljeno, naglo i neubedljivo. S druge strane, film sasvim sigurno ima koristi od toga što je indie jer je ceo treći act iz naslova nešto što se ne bi moglo desiti u mejnstrim filmu iz najmanje dva razloga. Naime, sama ideja “orgije” odnosno raspleta u kome se tokom orgije razrešavaju odnosi među junacima je dramaturški riskantna i Gregory & Huyck ne uspevaju da izbegnu određenu pripovedačku stagnaciju u tom segmentu. S druge strane, sasvim je jasno da se na takvim scenama teško može bazirati mejnstrim komedija. Međutim, na kraju ono što se desi i vidi u razrešenju filma A GOOD OLD FASHIONED ORGY prilično je pitomo, ali sama količina i usporavanje filma do koga dovodi bila bi neprihvatljiva za mejnstrim film.

Pored prikaza seksa, A GOOD OLD FASHIONED ORGY od mejnstrim komedije preuzima i njenu suštinsku konzervativnost i patrijarhalnost ali upravo zhvaljujući trapavoj naraciji i vladanju ritmom plasira je mnogo tuplji način nego što bi to uradila kvalitetna mejnstrim komedija koja bi ubedila publiku u takav ishod.

Jason Sudeikis je 2011. već dokazao da može da bude leading man komičar pa to potvrđuje i u ovom filmu. Komičarski čopor koji se okuplja oko njega vodi prilično suvereno, film je prilično smešan, ali ukupno uzev nema šta da traži u epohi kada su čak i gross out komedije jako dobro režirane, i u pogledu inscenacije i kad govorimo o vođenju priče. 

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment