Thursday, January 26, 2012

SULTANES DEL SUR

Pogledao sam SULTANES DEL SUR Alejandro Lozana, vrlo pristojan meksičko-špansko-argentinski heist film nastao u produkciji lokalne ispostave Warner Brosa. Upečatljivu i jednu od nosećih uloga igra španski glumac Jordi Molla dok ostatak ekipe čine lokalne zvezde koje nama nisu previše poznate.

SULTANES DEL SUR prati grupu pljačkaša koji posle akcije u Meksiko Sitiju bežeu Argentinu i tamo očekuju da zamene dolare za pezose i nađu spas. Međutim, u varošici kojom vladaju dva krimi bosa oni bivaju opljačkani i obezglavljeni a moraju da pronađu novac kako bi se spasili od naručilaca posla.

SULTANES DEL SUR je koncipiran kao nepretenciozna zabava i reklo bi se da niko nije računao na izvozni potencijal van španskog govornog podučja. Samim tim u filmu nema ni originalnosti niti bilo koje druge svežine koja bi ga preporučivala u internacionalnim okirima. Lozano međutim vrlo hrabro odlučuje da se lati i pucnjava i potera, stvari za koje su Amerikanci ipak glavni specijalisti, i imajući sve ovo u vidu realizuje ih sasvim podnošljivo.

Iako SULTANES DEL SUR ne može da se meri sa američkim filmovima oive vrste, nesumnjivo je veštiji od većeg dela američkog DTVa na ovu temu i dobrog dela post-tarantinovskog taloga.

Uprkos svemu tome, ovaj film iz 2007. godine je zanimljiv pre svega onima koji su radoznali da vide šta se snima za bioskope u drugim zemljama koje nisu postigle globalnu dominaciju na tom tržištu.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment