Monday, January 30, 2012

LE MOINE

Pogledao sam LE MOINE, novi film koji potpisuje Dominik Moll, reditelj čiji nijedan rad naročito ne cenim ali ga smatram zanimljivim. Reč je o adaptaciji romana Matthew Lewisa koji je u više navrata ekranizovan. Nisam uspeo da proniknem u "drugi" sloj iza osnovne melodrame o sitoetu koje prvo postaje neprikosnoveni a zatim bludni monah. Ukoliko je Moll planirao da se film svede samo na tu "osnovnu" priču i da ne krije ništa iza toga, onda je LE MOINE dostojan podsmeha. Moll pomalo koketira sa žanrom, premda pretpostavljam manje nego paco Lara, i svakako manje nego što inače radi, a ja odbijam da poverujem kako ga je ova priča sama po sebi, denotativno, zaintrigirala.

E sad, ako tu ima nečeg "dubljeg", Moll mi nije omogućio da do toga doprem. Možda će u tome uspeti neko drugi.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment