Saturday, March 20, 2010

PREDICTIONS OF FIRE

Pogledao sam PREDICTIONS OF FIRE poznat i kao PREROKBE OGNJA Michaela Bensona, dokumentarni film koji se bavi celokupnim NSK pokretom koji je internacionalno poznat pre svega kroz rad Laibacha, ali je objedinjavao i neke druge umetničke aktivnosti poput slikarske grupe Irwin i sl. PREROKBE se više bave globalnom aktivnošću NSK, i stavlja veći akcenat na Irwinovce i slovenačku scenu u širem smislu, analizirajući njihov odnos sa tradicijama totalitarizma i pozicijom u odnosu na komunizam i fašizam.

Među sagovornicima pojavljuje se Slavoj Žižek koji praktično parafrazira svoj poznati tekst o NSK, a ostali sagovornici potvrđuju sveopštu osmišljenost tog koncepta. Ono što PREROKBE nažalost ne objašnjavaju jeste ključno pitanje da li je ekipa NSK imala neku zaleđinu kada je prilično drsko delovala u okolnostima SFRJ koja je ipak bila jedna država sa priličnim ograničenjima javnog govora, odnosno da li su imali neku odstupnicu, neke pokrovitelje. U tom smislu, PREROKBE pokazuju širinu koncepta ali ne i ključni praktični element cele priče.

U vizuelnom smislu, PREROKBE je odlično realizovan i na neki način sam film je deo NSK zaostavštine. Jedan od savetnika na filmu bio je i Lazar Stojanović koga možemo i videti na snimku otvaranja Irwinove izložbe u Njujorku, pa zato ne treba da čudi histerična anitmiloševićevska pozicija filma u kojoj je on naravnmo tretiran kao nacionalista-fundamentalista.

U svakom slučaju, PREROKBE treba pogledati kao vrlo poučnu priču o izgradnji jednog umetničkog koncepta kakav nije viđen ni pre ni posle na našim prostorima.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment