Tuesday, October 7, 2008

THE DEVIL THUMBS A RIDE

Pogledao sam THE DEVIL THUMBS A RIDE Felixa Feista, courtesy of Kunac.

Ovo je curio noir za koji bi se moglo reći da ja anticipirao brojne naslove sa kriminalcima koji kidnapuju i manipulišu nedužne ljude. Samim tim njegov uticaj se proteže od nekih Hitchcocka do COLLATERALa.

Ono što je osnovna i najzanimljivija karakteristika ovog filma jeste da je u pravom B maniru krajnje efikasan, da je lišen dosadnih i redundantnih delova. Stoga, čak i kad se prikazuju opšta mesta, film je čudovišno efikasan. Otud i traje vrlo kratko, neka 62 minuta. Međutim, iz današnje perspektive ovo gotovo ospkurno trajanje svojstveno B-filmu četrdesetih i pedesetih počinje da deluje kao budućnost. Sa gledaocima koji sve bolje poznaju dramaturške konvencije i sve bolje percipiraju filmsku sliku, pitanje je trenutka kada će filmovi početi da se radikalno skraćuju kada je reč o formama koje su već kanonizovane, naročito u svetu žanrovskog filma. Odavno su prisutni naslovi kojima je čak i 90 minuta predugo, naročito u domenu žanrovskog filma.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment