Tuesday, August 29, 2023

EL CLUB DE LOS LECTORES CRIMINALES

Carlos Alonso Ojea za Netflix je snimio slab slasher, mada tehnički i u pogledu kolorita  veoma ambiciozan, sa jasnom idejom da napravi franchise-starter o grupi tinedjžera koje progoni ubica po tekstu creepypaste koja izlazi uporedo sa ubistvima. Ideja je neoriginalna, ali je urađena loša kao da nije bilo već i previše uzora na tu temu, kao da se ipak nisu mogli videti bitno bolji primeri toga na filmu.

Stoga, sve se pretvara u jednu otužnu trećerazrednu kopiju koja pretenduje da bude literarni SCREAM, a da pritom za razliku od Cravenovog filma i Williamsonovog scenarija, ne nudi nijednu čvrstu referencu u odnosu na koju interveniše.

Na kraju, ne samo što ovako ne izgleda dobar film, nego ni horor romani ne izgledaju onako kako su prikazani u filmu.

No comments:

Post a Comment