Wednesday, August 9, 2023

HealtH

Posle pauze od šest godina tokom kojih se fokusirao na televiziju, Garner se vratio u bioskope sa Altmanovim filmom HealtH. Verovatno je mislio da će mu za karijeru biti dobar potez da sarađuje sa velikim rediteljem, ali na kraju rekao bih da je Garner više pomogao Altmanu nego ovaj njemu.

Naime, HEALTH je jedna vrlo ambiciozna ali lenja satira o izborima u udruženju proizvođača zdrave hrane i ideologa zdravog života koji sebe vide kao "državu u državi" i kao uvod u istinski politički uspon na mesto "pravog predsednika". Glenda Jackson igra ambicioznu reformatorku koja želi zaista da se kroz zdraviji život ozdravi i društvo a Lauren Bacall ostarelu šarlatanku koja je već blago dementna i želi da nastavi da vlada tim svetom. Carol Burnett je savetnica Bele kuće poslata da uveliča procesiju a Garner njen bivši suprug, nekada politički lobista i strateg a sada to isto samo na mikronivou ovog esnafa.

Ono što u sledi je neujednačena komedija, bez tačke i zapete, sporadično simpatična, mahom zahvaljujući glumcima i Dicku Cavettu koji igra samog sebe, ali ukupno uzev, ovo je ostvarenje koje nikoga istinski ne može da zadovolji, ni one koji su usput naleteli na film a naročito ne Altmanove poštovaoce koji su od njega uvek imali visoka očekivanja. Ovim filmom kreće njegov pad iz kog se - uz sporadične pogotke kao što je HBO serija TANNER '88 - izvukao tek sa PLAYERom i započeo svoj uspešan završni čin. Naravno, fanovi misle da je pad krenuo i pre HEALTHa, ali ovde je pad baš ozvaničen.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment