Sunday, August 20, 2023

SUBMARINE RAIDER

SUBMARINE RAIDER je film koji je Lew Landers, veoma produktivni holivudski hack iz studio ere snimio i pustio u bioskope praktično pet mesec posle Pearl Harbora. Dakle, film nosi patriotski naboj i prikazuje ljude sa jahte koju je potopio japanski nosač aviona jer su ga videli da ide prema Pearl Harboru ne bi li očuvao tajnost napada i podmorničkoj posadi koja ih spasava i na kraju završi potapanjem nosača.

Ovaj jednočasovni ratni triler nije ni po čemu zanimljiv i značajan izuzev po tome da je na njemu posao reditelja u nekom obimu radio i Budd Boetticher. 

No comments:

Post a Comment