Thursday, June 22, 2023

LOVE & OTHER DRUGS

LOVE & OTHER DRUGS Edwarda Zwicka je ekranizacija knjige Jamieja Reidyja koju nisam čitao ali sam film je jedan zanimljiv žanrovski spoj društveno kritičke komedije, romantične komedije i ljubavne melodrame.

Taj spoj ne funkcioniše baš uvek savršeno jer su u ovom filmu i smešne scene dosta snažne, ima i verbalnog i fizičkog humora, isto važi i za melodramske i za neke mračnije, tragičnije tonove, sve je dato  punom snagom, i ne može se reći da je salata od različitih scena, i stvari su u priličnoj meri integrisane. Mogao bih reći da je ta elegična dimenzija u formi rom coma svakako uzornije integrisana u Curtisovom ABOUT TIME, međutim ovde postoji element žanrovskog komentara.

Naime, LOVE & OTHER DRUGS je u osnovi romantična komedija, sticajem okolnosti smeštana u savršeno integrisanu društvenu kritiku, ali onda u njoj se razvija odnos koji ima elegičnu dimenziju.

Film govori o odnosu perspektivnog prodavca Pfizerovih lekova i mlade žene koja se nalazi u ranom stadijumu Parkinsonove bolesti i ne želi da ulazi u dublje odnose mimo seksa i povremenih druženja jer smatra da nikoga ne želi da optereti time da deli sudbinu sa njom.

Međutim, među njima se rađa ljubav i to dobija dramatične posledice.

Jake Gyllenhaal i Anne Hathaway su izvanredni u glavnim ulogama i prevazilaze žanr time što su telesno vrlo oslobođeni kao da snimaju neki indie ili art house film, i shvataju ga kao nešto više od rom coma pa on u velikoj meri baš zbog njih i jeste to što jeste.

LOVE & OTHER DRUGS je u raznim aspektima mogao biti skladniji, ali ovakav kakav je funkcioniše u onome što je najteže - donosi odličan odnos među likovima, humor i emocije. Svakako je forma, iako je Zwick veoma formalno angažovan u ovom filmu, mogla biti savršenija, ali rezultat je u osnovi postignut.

Ovo je film koji se izdvaja što mu je i bio cilj, a opet nesmetano stoji u kanonu studio romantične komedije.

* * * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment