Saturday, June 7, 2014

AMEN

Pogledao sam AMEN Coste Gavrasa. Ne mogu da kažem da ga ne bih pogledao i inače jer Costu gavrasa izuzetno poštujem i volim, a ova tema je vrlo zanimljiva. Međutim, sasvim sigurno da je Will svojim velikim insistiranjem na ovo f ilmu ubrzao moje nadoknađivanje propuštenog gradiva.

Ukupno uzev, jasno mi je zašto Will smatra da je AMEN značajan film - pre svega zato što se bavi nečasnim držanjem katoličke crkve, ali i protestanata kada se pojavila svest o tome da se vrši Holokaust, premda su obe crkve imale uspehe da spreče program "eutanazije", odnosno istrebljenja neproduktivnih članova društva,

Dakle, Will je čovek koji se zalaže za ukidanje ove institucije koja funkcioniše dve hiljade godine u svim njenim formama a u filmu AMEN pronalazi materijal iako bi se moglo odgovoriti nekim filmskim kontra-primerom kao što je DER NEUNTE TAG Volkera Schondorffa čija se "ideološka progresivnost" takođe ne može dovesti u pitanje. Međutim, manje-više sem osude oportunizma katoličke crkve, njenog izjednačavanja nacizma i komunizma i srodnih tema, AMEN zaista nema šta da ponudi gledaocu.

Gavrasov postupak u ovom filmu je staromodan, spor, gluma je kruta, a situacijama u kojima SS oficir zadužen za proizcvodnju gasa Zyklon B priča o Endloesungu svakome ko je raspoložen da sluša, deluju u najmanju ruku ili neuverljivo, ili je nacistička Nemačka bila zemlja koja je slabo krila svoje tajne. U svakom slučaju, kako god bilo, gest lične hrabrosti, inspirisan delom slavne ličnosti nije adekvatno transponovan u dramskom smislu i ne postiže nikakav efekat u tom pogledu.

AMEN na kraju više ostavlja utisak ambicioznijeg televizijskog filma u usiljenoj evropskoj koprodukciji nego moćan prikaz jedne teške i provokativne teme.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment