Tuesday, January 10, 2023

LA INFLUENCIA

Denis Rovira Van Boekholt režirao je adaptaciju Ramseya Campbella pod naslovom LA INFLUENCIA. Ramsey Campbell je liverpulski pisac koji je najviše ekranizacija imao u Španiji i ovaj film je jedna od njih, ali nažalost i najslabija - premda nisam naročit poštovalac ni ostalih.

Reč je o jednoj relativno uobičajenoj priči o nekom entitetu koji zaposeo baku na umoru i porodici koja se sa njim bori a povremeno biva i posednuta.

Denis Rovira< Van Boekholt tehnički vlada situacijom ali naprosto nikada ne uspeva da istinski pokrene film, da nas veže za likove i na kraju imamo dosta truda koji nekako samo prođu pored nas.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment