Tuesday, December 29, 2015

KGB THE SECRET WAR

Pogledao sam KGB THE SECRET WAR Dwight H. Littlea. Zanimljivo je da na početku filma, kao u slučaju sovjetskog filma sa Rudolfom Abeljem, imamo ispovest pravog špijuna koji se našao u Americi, ovog puta prebeglog KGBovca Vladimira Saharova. Međutim, za razliku od Rudolfa, Vladimir je posle svoje najave kako je ovo priča o njemu a u stvari nije, dobio televizijski film B-ranga koji je danas značajan isključivo kao rani rad Dwight H. Littlea koji se kasnije ispostavio kao pouzdan i povremeno nadahnut profesionalac.

KGB THE SECRET WAR je relativno sigurno režiran ali bez naročito veštine koja bi mu pomogla da prevaziđe svoja surova budžetska ograničenja. Ipak, imajući u vidu sve ono što je pokušao da uradi, nije budžet problem, mnogo više nevešti pokušaji da svemu da jednu produbljenost špijunskog filma. To mu je nažalost potpuno izmaklo, i te scene deluju nevešto i pretenciozno, naročito kada ljudi pokušavaju da se ponašaju lakonski u lecarreovskom maniru.

No comments:

Post a Comment