Wednesday, December 9, 2015

IT HAPPENED HERE

Pogledao sam IT HAPPENED HERE Kevina Brownlowa i Andrewa Molloa, film smešten u alternativnu istoriju u kojoj su Nemci 1940. okupirali Veliku Britaniju i tek 1944. uz pomoć Amerikanaca u Britaniji kreće partizanski otpor. Film govori o ženi koja se uključuje u rad kvislinških vlasti i prolazi obuku za bolničarku, ali ubrzo zbog svoje saosećajnosti upada u nevolje sa nemilosrdnim fašističkim vlastima.

Film je realizovan u formi koja kombinuje lažni dokumentarac, integriše dosta projekcija propagandnog filma, i fikcionalne scene realizuje u dokumetarističkom stilu. Integraciji svih ovih elemenata doprinosi kasniji Cronenbergov direktor fotografije Peter Suschitsky.

Suschitsky je sarađivao i sa Peterom Watkinsom koji je u ovoj generaciji britanskih reditelja stekao najveću afirmaciju upravo kombinujući taj dokumentaristički pristup, doduše u još artificijelnijim narativnim formama.

Ono što kod Brownlowa i Molloa jedino škripi zapravo jeste “vođenje priče”, jer IT HAPPENED HERE u krajnjoj liniji ipak nije potpuno apstraktan film nezainteresovan za naraciju. Priča je jasna, ali integracijom raznih materijala, uprkos tome što je protagonistkinja veći deo vremena prisutna u kadru, gledalac ima tendenciju da gubi fokus.

Ipak, ukupno uzev, IT HAPPENED HERE ostaje jedan od najznačajnijih niskobudžetnih filmova u istoriji ovog produkcionog modela i svakako i danas zaslužuje punu pažnju. 

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment