Sunday, April 3, 2016

PROMOCION FANTASMA

Pogledao  sam PROMOCION FANTASMA Javiera Ruiz Caldere, špansku horor komediju iz 2012. koja stoji kao dobar primer euro-amerikane. Mitologija američkog srednjoškolskog horora preneta je u komični kontekst španske škole, prebacivanje iz jednog miljea u drugi je prilično solidno urađeno, a onda je sve realizovano u najboljem duhu Franka Tashlina.

Javier Ruiz Caldera je u ovom filmu verovatno najpreciznije izneo postulate svoje estetike, unevši spoj dinamične komedije sa dosta vizuelnih gegova u dobro postavljen žanrovski miks. Dok je ANACLETO na nivou postavke negativca u svojoj špijunskoj/ trilerskoj dimenziji mogao biti bolji, srednjoškolski horor koji Caldera send upuje ovde dobija dobru interpretaciju, i pokriva sve aspekte, uključujući i intrigantnu potragu za razrešenjem misterije sa duhovima. 

Caldera ponovo uspeva da napravi dobar žanrovski balans, u pokuaju da svoju komediju obogati nekim drugim žanrovskim premisama, a jako je efektno uspeo da prenese i neke retro stileme u jednu modernu priču i ambijent, spajajući tradiciju sa sadašnjošću omladinskog filma.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment