Thursday, April 7, 2016

BAND OF ROBBERS

Pogledao sam BAND OF ROBBERS braće Aarona i Adama Neeja. Polazište je zanimljivo - Neejevi su napravili osavremenjenu adaptaciju Marka Twaina, ali rezultat je nažalost prilično konvencionalan i duboko ukorenjen u okvirima američke indie krimi komedije. Rezultat bi za klasu bio bolji da su okupili jaču glumačku ekipu sa većim star wattageom. Međutim, ovako BAND OF ROBBERS ne uspeva da se nametne čak ni u okvirima indie krimi komedije jer uprkos generalno korektnom utisku, niti nosi originalnost u postupku, niti ima zvezde koje bi to kompenzovale. To ne znači da ovaj film u određenim kontekstima i kod određene publike na malom ekranu neće imati izvesnog smisla. 

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment