Wednesday, April 20, 2016

COLONIA

Pogledao sam film COLONIA Floriana Gallenbergera. Nažalost, ovaj film izgleda kao da su ga režirali pitomci Colonie Dignidad ne bi li na nekoliko decenija odložili snimanje dobrog igrenjaka o ovom vrlo bizarnom i perverznog događaju iz istorije Čilea i Hladnog rata.

Emma Watson i Daniel Bruhl deluju rasploženo za nadigravanje u ovom filmu koji počne kao neki osavremenjeni Csta Gavras a pogom se transformiše u nižerazredni ARGO. MIchael Nyqvist je karikaturalan kao Paul Schaefer, a ako imamo u vidu široku paletu intrigantnih aktivnosti koje su se dešavale u Colonia Dignidad, film supeva tek da krajnje neuverljivo zagrebe po njihovoj površini.

Šta je osnovni problem filma? Ako izuzmemo to da je Florian Gallenberger moron.

Svakako to što se film iz nekog razloga previše fokusira na intinmnu dramu junaka koje zapravo nema. Emma Watson i Daniel Bruhl su internacionalne zvezde koje igraju tipske likove čija je funkcija da budu protagonosti jedne preiče koja ne govori o njima već o jednoj široj priči. Međutim, Gallenberger se iz nekog neobjašnjivog razloga posvećuje tim likovima i itekako tumači njihovo viđenje događaja iako oboje od prvog do poslednjeg trenutka imaju snažan otpor prema Schaeferu i njegovom projektu i do kraja ne saznaju ništa partikularno gore od onoga što već misle na početku.

Da ne govorimo o tome da je ovo film o kultu u kome praktično ne vidimo nikoga ko je tim kultom zaveden, a da ne govorimo o tome da niko od junaka ni u jednom trenutku ne dolazi u rizik da bude zaveden kultom i magnetizmom njegovog vođe.

Ukoliko Paul Schaefer zaista i nije bio magnetični vođa kulta, već naprosto jedan vešti prevarant koji je na razne načine zloupotrebljavao svoju poziciju spram neemancipovanih meštana, odnosno mogućnost da se poveže sa Pinočevoim režimom, ti elementi su samo zagrebani po površini i nisu istraženi ni približno koliko bi trebalo.

Ovaj film ipak ima dovoljno hardvera, i ima Coloniu Dignidad, dakle ne može biti sasvim liše intrigantnosti, međutim na kraju ukupan utisak je da se radi o jednom od onih promašaja u kome se suspense generiše ne brigom za junakom već strahom da ako bude uhvaćen moramo zajedno sa njim proći kroz jednu seriju loše realizovanih opštih mesta.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment