Sunday, January 12, 2020

SAKHAROV

SAKHAROV Jacka Golda je televizijski film snimljen 1984. za HBO u fazi dosta snažnog hladnoratovskog đira i prikazuje Andreja Saharova, čuvenog ruskog naučnika u periodu od 1968. godine kada je ušao u jači aktivistički gas. Jason Robards igra Saharova i prilično je star za tu ulogu jer film kreće iz faze kad je Saharov imao 47 godina i uprkos tome što prati ovog čoveka i u kasnijim godinama, on nikada ne dostiže Robardsov izgled i stanje. Naime, Saharov je preminuo 1989. godine u 68. godini.

U svakom slučaju, SAKHAROV je ozbiljno koncipirana melodrama o čoveku koji ulazi u razne krugove otpora kršenjima ljudskih prava, hapšenjima i sl. Nažalost, ne dobijamo jasniju sliku zašto je Saharov ušao u ovaj svet izuzev što se identifikovao sa mogućnošću da završi u gulagu i da je želeo da se uspostavi sistem koji bi pomagao nevoljnicima među kojima bi nekada mogao i on da se nađe.

Iako sam Saharov nikada nije skončao u Gulagu, doživeo je određene vidove zabrane kretanja i kućnog pritovra, uklanjanja iz vojnih istraživanja gde je dao neizmeran doprinos, tako da strah nije bio neosnovan.

Drugi motiv koji se prepoznaje jeste njegova trauma od staljinizma koja mu doduše budi i izvesnu vrstu percepcije aktuelnih događaja u SSSR kao nečeg podnošljivog. U svakom slučaju, što se Saharov više bori to viš shvata obum represije.

Glenda Jackson igra njegovu drugu ženu Jelenu koju je upoznao kroz aktivizam kada je ostao udovac. Ona mu se postavlja kao oslonac i saborac, s tim što ona sama nije motivacija za akciju, on je već aktivan kada je upozna.

Slučajevi oko kojih se Saharov angažovao prikazani su uopšteno, a plašim se u nekim situacijama i krajnje pojednostavljeno. No, ako imamo u vidu da u vreme premijere ovog filma Saharov bukvalno ulazi u najtežu fazu progona, kada mu se preti ženinom zdravlju i kada ga izbacuju iz Moskve, jasno je da se neka viša skrupuloznost nije ni mogla očekivati.

Stoga, SAKHAROV stoji kao dosta ozbiljan proizvod koji je teško razdvojiti od vremena u kom je nastao.

No comments:

Post a Comment