Saturday, January 18, 2020

HALF A LIFETIME

Daniel Petrie je po scenariju Stephena Metcalfea snimio televizijski film HALF A LIFETIME za HBO 1986. godine. Jednočasovnu kamernu drama o partiji karata među prijateljima u kojoj je sakupio ozbiljnu glumačku ekipu. Na ekranu su Keith Carradine, Saul Rubinek, Nick Mancuso i legendarni Gary Busey.

Međutim tekst je kamerna polemička drama o životnim promašajima glavnih junaka, i o tome kako su neki od njihovih životnih stavova u stvari pogešna procena situacije. 

Uprkos dobroj glumačkoj podeli i Petriejevom pokušaju da uprkos statičnosti i potrebi da isprati glumačku igru, stvari učini koliko toliko dinamičnim, reč je o televizijskom filmu koji ne prevazilazi spolja nametnute limite.

No comments:

Post a Comment