Thursday, January 16, 2020

BOMBSHELL

BOMBSHELL Jaya Roacha je dosta drugačiji od njegovih političkih drama koje je radio za HBO. Naime, dok je radio komedije, videlo se da je reč o veštom reditelju i nije bilo iznenađenje kada se snašao jako dobro u režiji ozbiljnih rekonstrukciji poltiičkih priča, pre svega vezanih za izbore na kojima će pobediti Bush i Obama.

Otud, iznenađuje da taj jedan ozbiljan ton iz tih filmova koji su pokušavali da sistematično hronološki izlože priču, klinički smireno, sada uklanja i prepušta se kolažnoj formi Adama McKaya koja je donela populističke rezultate u filmovima BIG SHORT i VICE. Uvođenjem ironije prema formi, on uvoldi i ironiju prema tema a ovaj film ima fokus na zlostabljanje žena na Fox Newsu.

Roger Ailes je maestralno prikazan u seriji LOUDEST VOICE sa Showtime a Russell Crowe je odradio ozbiljno objašnjavanje u toj roli. John Lithgow nažalost nije uspeo ni da mu se približi u ovom filmu. Nota bene, LOUDEST VOICE se bavio Ailesom generalno a ovaj film se bavi samo seks aferom, tako da nije bilo potrebe da se šire sagleda njegov lik.

Otud Lithgowljev Ailes nema nikakvu harizmu, nema mnogo toga pametnog da kaže i uopšte nije prikazano na koji način je stekao svoju reputaciju i zbog čega je bio značajan. 

S druge strane, ovaj film ima još jedan ozbiljan nedostatak. Najzanimljivija priča je ona koju ima fikcionalna junakinja Kayla a ona je kompozitni lik, i to je dosta sporno jer ta linija priče nosi najveću dozu dramske ironije.

Svi ovi etički sporovi na stranu, ako zanemarimo da postoji serija LOUDEST VOICE, BOMBSHELL je vešto sklopljena celina, jedna priča napravljena sa obiljem manipulacije materijalom, spajanjem dokumentarnog i igranog sadržaja, kompleksnim pravnim pitanjima koja tretira itd. i sve to je spakovano u dinamičan i komunikativan film.

Da li tema o zlostavljanju treba da bude “gledljiva” na ovaj način uvek može da se otvara. Vratimo se onome što je u Cahiers du cinema pisalo o filmu KAPO Gilla Pontecorva.

Ali dok se neki moderni Jacques Rivette ne pozabavi BOMBSHELLom iz ovog filma ima šta da se nauči barem u pogledu tehnike, iako je u drugom formatu i sa drugim ljudima ova priča sveobuhvatnije ispričana.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment