Thursday, January 21, 2016

SUPERMARKT

Pogledao sam SUPERMARKT Rolanda Klicka, vrhunac njegove poetike, film u kome je sabrao sve ono čime se do tada bavio - spojio je socijalnu priču sa tenzijom svojstvenom ekspresionizmu, sa nervoznom kamerom i kadriranjem sa dosta pokreta i neprekidnom aktivnošću u kadru. Osamdesetak minuta ove intenzivne priče, evocira uspomenu na izgubljenost uličara iz romana Ernsta Hafera i prikazuje hamburško podzemlje, marginu, naličje u svakom pogledu, i ljudskom i ambijentalnom i u svemu tome zadržava jednu prilično romantičnu, gotov naivnu crtu koja je učinjena ubedljivom Klickovom sirovošću.

SUPERMARKT je na Klickovu sreću i prepoznat kao važan film pa je i restauriran, i moguće je u potpunosti prepoznati sve domete koji su u njemu postignuti, a tu je značajnu ulogu imao i Jost Vacano koji je u ovom filmu ključni adut Klickovog izraza.

Klick se na kraju prerano povukao kao maverick nemačkog filma jer se između ostalog nalazio na ničijoj zemlji između Novog nemačkog filma i komercijalnog bioskopskog izraza. Pravio je filmove sa tvrdom, sirovom poetikom koji su privlačili publiku i to je na neki čudan način dovelo do toga da on ispadne sa scene u kinematografiji u kojoj je bilo važno biti deo scene. U njegovm relativno malom opusu, stoga SUPERMARKT ostaje kao ključni punkt. I ako treba pogledati jedan Klickov film onda je to svakako ovaj.

* * * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment